Zamestnanie: Obchodný zástupca

« späť na zoznam inzerátov 696 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov v rámci prideleného regiónu,
- oslovovanie potenciálnych zákazníkov,
- prezentovanie a propagovanie tovaru,
- prezentovanie a propagovanie služieb,
- telefonická komunikácia so zákazníkmi,
- mailová komunikácia so zákazníkmi,
- stretnutia so zákazníkmi,
- osobné návštevy u zákazníkov,
- zisťovanie potrieb zákazníkov,
- zisťovanie spokojnosti zákazníkov s poskytovanými službami,
- zisťovanie spokojnosti zákazníkov s produktami spoločnosti,
- udržiavanie vzťahov a pravidelný kontakt s existujúcimi priradenými
zákazníkmi,
- tvorba a vypracovávanie ponúk,
- tvorba návrhov riešení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek
zákazníkov,
- tvorba cenníkov pre zákazníkov podľa individuálnych potrieb,
- príprava obchodných zmlúv,
- sledovanie skladových zásob na prevádzkach,
- prijímanie a vybavovanie objednávok,
- poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom,
- riešenie krízových situácií,
- prijímanie a riešenie reklamácií,
- vykonávanie podporných marketingových aktivít na prevádzkach,
- monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít,
- tvorba návrhov na zvyšovanie počtu zákazníkov pre ďalšiu expanziu
spoločnosti,
- tvorba návrhov na rozšírenie poskytovaných služieb spoločnosti,
- zodpovedanie za plnenie osobného plánu predaja,
- reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému,
- vedenie príslušnej dokumentácie,
- poskytovanie spätnej väzby.

Lokalita: Svidník

Ponúkaný plat: 696 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1786574/obchodny-zastupca

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

27.10.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty