Zamestnanie: Koordinátor údržby

« späť na zoznam inzerátov 1600 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
1. Dodržiavanie predpisov a pravidiel v oblasti BOZP a OPP.
2. Vedenie prideleného personálu, zabezpečovanie disciplíny na pracovisku a motivovanie pridelených zamestnancov.
3. Riadenie a kontrolovanie práce prideleného personálu.
4. Dodržiavanie pracovného poriadku, pracovných inštrukcií, procedúr, disciplíny a pravidiel.
5. Denné zabezpečenie bežných opráv a údržbárskych prác, udržiavanie výroby a závodu v prevádzke, kontrola a údržba výrobných zariadení, kontrola a údržba prepravných prostriedkov, objednávanie materiálov a pohonných hmôt, podpora výroby pri poruchách, starostlivosť o rozbeh produktov, zabezpečenie energií, zabezpečenie odstránenia závod spôsobených poruchami a haváriami na strojoch a zariadeniach.
6. Udržiavanie prevádzkovej dostupnosti technického zariadenia na cieľovej alebo vyššej úrovni.
7. Zabezpečenie správy budovy.
8. Vykonávanie pravidelných technických revízií a kontrol na spravovaných zariadeniach.
9. Zabezpečovanie plynulej dodávky energií, riešenie vzniknutých problémov spojených s výpadkami a poruchami a hľadanie alternatívnych riešení.
10. Starostlivosť o plynulú prevádzku spravovaných nehnuteľností – prenájmu, dodávok služieb, nákladov a technickej vybavenosti a funkčnosti.
11. Plánovanie a organizovanie opráv a údržby s externými dodávateľmi.
12. Starostlivosť o externých dodávateľov zariadení a služieb.
13. Odborná starostlivosť o samostatnú údržbu (TPM).
14. Nastavenie a udržiavanie TPM ako aj nastavenie Autonómnej údržby v s polupráci s výrobou.
15. Technické plánovanie a koordinácia rekonštrukčných opatrení v závode spolu s vedúcimi iných oddelení.
16. Pri optimálnych nákladoch obstarávanie a spravovanie náhradných dielov s cieľom 100% -neho zaistenia výroby.
17. Znalosť a aplikácia všetkých relevantných právnych úprav (bezpečnosť práce, ochrana životného prostredia, požiarna ochrana, civiliná ochrana).
18. Nastavenie systému práce a spolupráca na neustálom zlepšovaní .
19. Vypracovávanie návrhov na zlepšenie a realizácia zlepšovacích opatrení.
20. Zabezpečenie a kontrola dodržiavania princípov metodiky 5S a metodiky 8 strát na pridelenom pracovisku.
21. Zodpovednosť za sledovanie trendov a nových technológií do výroby.
22. Komunikovanie s príslušnými orgánmi a ostatnými oddeleniami spoločnosti.
23. Vyhotovenie ročného rozpočtu (personál, investície, náklady), riadenie rozpočtu, realizácia opatrení pri odchýlkach, nastavenie, monitorovanie a zlepšovanie KPI prideleného oddelenia.
Výhody:
- Služobný mobil
- Služobný notebook
- Stravovanie zabezpečené priamo v spoločnosti
- Homeoffice
- Zimná prémia
- Vitamínové balíčky, Iontové nápoje

Lokalita: Veľký Krtíš

Ponúkaný plat: 1600 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1781075/koordinator-udrzby

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

23.10.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty