Zamestnanie: Úradný veterinárny asistent

« späť na zoznam inzerátov 750 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Prehliadka jatočných tiel a orgánov zrakom, narezávanie vnútorných orgánov a prerezávanie miazgových uzlín ako podklad pre rozhodnutie. Výkon praktických úkonov pri kontrole. Odber, balenie a evidencia vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Úprava vzoriek a výkon trichinoskopického vyšetrenia pod dozorom. Prvotná evidencia zistených nálezov ako podklad pre rozhodnutie. Prvotné označovanie tiel jatočných zvierat ako podklad pre rozhodnutie. Výkon pomocných prác pri výkone veterinárno-hygienického dozoru a kontroly. Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia nástrojov a pracovných pomôcok.

Lokalita: Šaľa

Ponúkaný plat: 750 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1784726/uradny-veterinarny-asistent

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

27.10.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty