Zamestnanie: MECHANIK ÚDRŽBY TUNELA - ELEKTROTECHNIK

« späť na zoznam inzerátov 756 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Vašou úlohou bude:

- každodenná kontrola a údržba, prípadne oprava bezpečnostných prvkov v tuneli (vozovkové osvetlenie, piktogramy, semafory)
- zabezpečovanie pravidelných uzávierok tunela z dôvodu údržby a nepravidelných uzávierok tunela z dôvodu dopravnej situácie, alebo zlyhania technológie v zmysle platných predpisov
- prevádzka, údržba, oprava a kontrola funkčnosti všetkých technologických zariadení umiestnených v tuneli aj mimo tunela (dieselagregátov, trafostaníc vrátane VN a NN rozvodní), dopravného značenia, zariadení požiarnej ochrany EPS a SHZ, zariadení núdzového volania (SOS kabínky) a iných zabudovaných zariadení a systémov
- kontrola a údržba plôch priľahlých k tunelu a diaľnici, udržiavanie čistoty týchto plôch
- vykonávať každodennú údržbu na všetkých častiach diaľnic
- zabezpečenie prekážky v tuneli pri poruchách (auto, vypadnutý náklad a iné vzniknuté udalosti).

Podmienkou výkonu práce je platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 22 Vyhl. 508/2009 Z. z. - samostatný elektrotechnik (nad 1000 V) a vodičské oprávnenie sk. B, B+E.
Výhody:
- zvýšené % príplatky nad rámec Zákonníka práce za: prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatok
- príplatok za prácu v sobotu a nedeľu
- skrátený pracovný čas na 35 hod. v nepretržitej prevádzke
- príspevok vo výške ročnej diaľničnej známky
- príspevok do lll. piliera (Doplnkové dôchodkové sporenie)
- stravné lístky poskytované aj počas čerpania riadnej dovolenky, materskej dovolenky
- ďalší stravný lístok pri 11,5 hodinovej pracovnej zmene
- 5 dní dovolenky navyše oproti Zákonníku práce po odpracovaní jedného roka
- možnosť výhodne využívať rekreačné zariadenie v Liptovskom Jáne
- možnosť odborného vzdelávania
- sociálny program vyplývajúci z Kolektívnej zmluvy

Lokalita: Považská Bystrica

Ponúkaný plat: 756 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1784906/mechanik-udrzby-tunela-elektrotechnik

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

18.11.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty