Zamestnanie: Bezpečnostný technik - Holandsko

« späť na zoznam inzerátov 18 € za hodinu cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení.
Vykonávanie kontrol zameraných na dodržiavanie pravidiel BOZP na stavenisku odborne spôsobilou osobou - bezpečnostným technikom.
Výhody:
Ponúkame dlhodobú stabilnú spoluprácu na projektoch v zahraničí a na Slovensku.
Ubytovanie a cesta je zabezpečené na naše náklady!
Možnosť konzultácie pri vybavovaní potrebných podkladov
Po ukončení jednej zakázky ponuka ďalšej podľa dopytu

Lokalita: Holandsko

Ponúkaný plat: 18 € za hodinu

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1783259/bezpecnostny-technik-holandsko

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

16.10.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty