Zamestnanie: Projektový manažér (elektráreň Ostrovets v Bielorusku)

« späť na zoznam inzerátov 3000 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Primárna náplň práce: riadenie projektu na jadrovej elektrárni Ostrovets v Bielorusku.
Projekt: Inžiniering + autorský dozor na implementáciu inžinerskych riešení potrebných na minimalizáciu tvorby kvapalného rádioaktívneho odpadu (RAO), plánom je rozšíriť dodávku o riadené starnutie hlavného výrobného bloku, inž. a dodávky na spracovanie, prepravu a uskladnenie KRAO, PRAO
Realizácia predaja určeného portfólia produktov spoločnosti podľa prijatej obchodnej stratégie spoločnosti s cieľom dosahovania plánovaných ukazovateľov spoločnosti.
Aktívne vyhľadávanie obchodných príležitostí pre spoločnosť.
Plánovanie, organizovanie a riadenie projektov spoločnosti v zmysle optimálneho využitia všetkých dostupných zdrojov, dodržania stanovených termínov, nákladov a cieľov.
Zároveň Vaša pracovná náplň bude vyzerať asi takto:
- Zodpovednosť za realizáciu konkrétnych projektových zadaní a komplexné riadenie projektov, riadenie a sledovanie nákladov.
- Monitoring trhu v určených regiónoch s cieľom identifikácie nových obchodných príležitostí na základe schváleného akvizičného plánu realizácia akvizície a rozvíjanie obchodných vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi vo zverených regiónoch.
- Budovanie a upevňovanie efektívnych obchodných vzťahov s existujúcimi zákazníkmi, proaktívne riešenie ich problémov a reklamácií.
- Príprava súťažných podkladov pre projekty spojené s jadrovou energetikou.
- Posudzovanie realizovateľnosti projektov.
- Tvorba a definovanie základných parametrov a cieľov projektov, t. j. vypracovanie plánu realizácie projektu, vypracovanie návrhu organizácie projektu, určenie kľúčových osôb a členov projektového tímu, priradenie úloh členom projektového tímu ako aj definovanie ďalších relevantných parametrov konkrétneho projektu.
- Príprava podkladov k zmluvám s klientmi pre jednotlivé plánované projekty, príprava podkladov k zmluvám s dodávateľmi súčastí pre jednotlivé projekty.
- Dohľad nad kompletnosťou a funkčnosťou celkov v projektoch vrátane komunikácie s klientmi a dodávateľmi.
- Zodpovednosť za kontrolu termínov a kvalitu realizovaných činností súvisiacich s konkrétnym projektom.
- Zodpovednosť za koordináciu, vedenie a riadenie jednotlivých projektových tímov.
- Komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi súvisiaca s náležitosťami jednotlivých projektov.
- Obstarávanie/nákup komponentov prípadne celých celkov v rámci zverených projektov.
- Tvorba analýz a správ o projektoch z hľadiska ich účelnosti, nákladovosti, včasnosti a ďalších relevantných údajov podľa požiadaviek vedenia spoločnosti a ich priebežná prezentácia.
- Tvorba a predkladanie správ a prezentácií o priebežných ako aj konečných výsledkoch projektov.
- Zodpovednosť za vypracovávanie a správu projektovej dokumentácie.
- Sledovanie vývojových trendov v oblasti projektového riadenia a na ich základe navrhovanie zlepšení pre spoločnosť a následná implementácia do procesov riadenia.
- Zodpovednosť za správnosť, presnosť a včasnosť realizovaných operácií a činností, dodržiavanie platných zákonov a predpisov pri realizácií pracovných činností, pravidelné informovanie nadriadeného o aktuálnom stave pridelenej pracovnej činnosti.
- Zodpovednosť za vedenie pravidelných porád projektových tímov a kontrola plnenia úloh z nich vyplývajúcich.
- Spolupráca s priamymi nadriadenými členov projektových tímov pri realizácii ich individuálneho hodnotenia.
- Sledovanie legislatívnych zmien súvisiacich s výkonom vyššie uvedených pracovných činností, ich komunikácia vo vzťahu k ostatným zamestnancom a ich aktívna implementácia do procesov riadenia projektových tímov.
Výhody:
- zabezpečené ubytovanie,
- práca na zaujímavých projektoch v oblasti energetiky,
- rôzne teambuildingy, firemné akcie, vianočný večierok,
- príležitosť kariérne rásť a neustále sa učiť nové veci,
- motivujúci systém finančného ohodnotenia

Lokalita:

Ponúkaný plat: 3000 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1783323/projektovy-manazer-elektraren-ostrovets-v-bielorusku-

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

18.10.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty