Zamestnanie: Vedúci odborný referent (špecialista energetik technológ)

« späť na zoznam inzerátov 1117,50 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach patriacich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej správy, vyššieho územného celku alebo zamestnávateľa na celoštátnej úrovni. Zodpovedanie za plnenie úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne v organizačne podriadených objektoch SPO. Odborné riadenie a usmerňovanie hospodárenia s energiami u organizačne podriadených súčastí. Koordinovanie činnosti pri zabezpečovaní prevádzky, obsluhy, údržby a opráv energetických a ostatných technických zariadení u organizačne podriadených súčastí. Príprava podkladov pre verejné obstarávanie. Odborné riadenie a usmerňovanie energetikov u organizačne podriadených súčastí. Zúčastňovanie sa na vykonávaní inšpekčnej činnosti u organizačne podriadených súčastí. Spracúvanie agendy a podkladov z modulu RE-FX v SAP R/3 za oblasť prevádzky a údržby nehnuteľného majetku. Zúčastňovanie sa dislokačných prieskumov v rámci svojej pôsobnosti. Pripravovanie podkladov pre proces verejného obstarávania. Zabezpečovanie vkladania údajov o nehnuteľnom majetku za oblasť prevádzky a údržby v prostredí modulu RE-FX v SAP R/3 a vykonávanie ich pravidelnej aktualizácie.

Lokalita: Bratislava

Ponúkaný plat: 1117,50 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1779629/veduci-odborny-referent-specialista-energetik-technolog-

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

19.10.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty