Zamestnanie: (Sr) Site Management Coordinator with Russian language

« späť na zoznam inzerátov 1300 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Site Management Coordinator podporuje a zabezpečuje vykonávanie aktivít špecifických pre určené projekty podľa určenia príslušnej krajiny, regionálneho vedenia, globálneho vedenia alebo tímu. Zodpovednosti môžu zahŕňať všetky alebo niektoré z uvedených činností.

ZODPOVEDNOSŤ
• Asistencia tímu pri príprave, manipulácii, distribúcii a archivácii dokumentácie podľa rozsahu práce a štandardných pracovných postupov.
• Príprava dokumentov pre klientov, za využitia vhodných nástrojov a textových návrhov od klientov, preklad do a z ruského jazyka podľa potreby.
• Overovanie úplnosti, konzistentnosti a presnosti pripravovaných dokumentov.
• Dokončenie príslušných databáz, nástrojov na sledovanie, harmonogramov a plánov projektov s informáciami o konkrétnych projektoch, systémami klinického skúšania (CTMS).
• Poskytovanie administratívnej podpory, napr. koordinácia stretnutí, zápisy z porád, cestovné zabezpečenie, faxovanie, kopírovanie, organizovanie kuriérov.
• Zodpovednosť za integritu údajov pri ich zadávaní do určených systémov v súlade s požiadavkami projektu
• Primárny kontakt pre komunikáciu s internými a externými klientmi pre určené projekty s používaním anglického a ruského jazyka.
• Vykonávanie činností súvisiacimi s uvoľňovaním IP v prípade malých, priamych projektov a preskúmavanie poskytovania podpory veľkých projektov.

Lokalita: Bratislava

Ponúkaný plat: 1300 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1771101/-sr-site-management-coordinator-with-russian-language

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

16.11.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty