Zamestnanie: Vedúci pekárskej výroby

« späť na zoznam inzerátov 1500 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- vedenie tímu cca 70 ľudí v 3-zmennej prevádzke (výrobní zamestnanci)
- zodpovednosť za denné plnenie výrobného plánu v požadovanom množstve, čase a kvalite
- zodpovednosť za dodržiavanie technologických postupov a receptúr
- kontrola kvality výrobkov - zodpovednosť za hospodárne využívanie surovín
- zaistenie optimálneho chodu výroby, riadenie výrobného procesu a koordinovanie práce zamestnancov vo výrobe
- optimalizácia využitia pracovného času zamestnancov - tvorba návrhov na zvyšovanie produktivity práce, ich implementácia a kontrola dodržiavania
- tvorba návrhov na zlepšenie celkovej organizácie práce na pracovisku, ich implementácia a kontrola dodržiavania - riešenie problémových situácií a realizovanie nápravných opatrení na ich odstránenie
- zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel BOZP
- zadeľovanie a zaškoľovanie zamestnancov na pracovisku - vedenie prislúchajúcej personálnej dokumentácie (evidencia dochádzky, hodnotenie výkonnosti zamestnancov a participácia pri výbere nových zamestnancov ...) - reportovanie výsledkov
- plnenie úloh pridelených nadriadeným
Výhody:
Bonusy za dodržanie vyrobného plánu
Odmeny za prevedené návrhy v optimalizácii
Firemný mobil
Firemný automobil

Lokalita: Skalica

Ponúkaný plat: 1500 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1763854/veduci-pekarskej-vyroby

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

28.09.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty