Zamestnanie: Profesionálny náhradný rodič

« späť na zoznam inzerátov 812 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Zamestnanec centra pre deti a rodiny, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí v zmysle § 17 vyhlášky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lokalita: Nové Zámky

Ponúkaný plat: 812 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1757301/profesionalny-nahradny-rodic

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

20.10.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty