Zamestnanie: Sestra pri lôžku

« späť na zoznam inzerátov 901,57 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Samostatne vykonáva odborné ošetrovateľské činnosti v rámci jej spôsobilosti. Zodpovedá za včasné zistenie a zásah v prípade zmeny zdravotného stavu pacientov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení. Vedie a zodpovedá za príslušnú dokumentáciu.

Ozvite sa nám.
Tešíme sa na Vás.
Výhody:
- výhodné závodné stravovanie za 1 euro
- príspevok darcom krvi po získaní plakety
- príspevok pri narodení dieťaťa (pre členov ZOO)
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti
- príspevok pri živelných pohromách
- príspevok pri úmrtí priameho rodinného príslušníka
- príspevok z príležitosti trvania pracovného pomeru
- príspevok pri odchode do starobného dôchodku
- príplatok za zastupovanie
- príplatky za sobotu nad rámec Zákonníka práce
- príplatky za nočnú prácu nad rámec Zákonníka práce
- odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce
- odmeny z príležitosti životného jubilea
- predĺženie dovolenky nad rozsah Zákonníka práce o 1 týždeň
- bezplatné poskytnutie nadštandardnej izby počas prvých 10 dní hospitalizácie
- poskytnutie priestorov zamestnaneckej jedálne pri životných jubileách
- základná mzda v zmysle zákona č. 578/2004, plus odmeňovanie v rámci kolektívnej zmluvy, na mesačnej báze možnosť osobného príplatku, sťaženého

Lokalita: Nitra

Ponúkaný plat: 901,57 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1709815/sestra-pri-l-zku

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

19.08.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty