Zamestnanie: Grant Payment Specialist with Bosnian

« späť na zoznam inzerátov 1300 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Zodpovednosť za spracúvanie finančných dát ohľadom zmlúv v CRO so zazmluvnenými nemocnicami, klinetmi a doktormi a proces uhrázania faktúr a pohľadávok. Pracovník je zodpovedný taktiež za spracovanie a zdokumentovanie zmlúv pre jednotlivé zazmluvnené nemocnice a získavanie dôležitých informácie od daných nemocníc. Jedná sa o podporu rozličných krajín v daných procesoch v anglickom a bosnianskom jazyku. Pozícia si vyžaduje komunikáciu v oboch jazykoch a odborné úkony na profesionálnej úrovni.

Táto pozícia je zodpovedná za riadenie implementácie základných finančných údajov pre zmluvy s nemocnicami, klinickými pracoviskami a klientmi a dohliada na proces úhrady faktúr a záväzkov z účtov. Táto pozícia je tiež zodpovedná za počiatočné nastavenie údajov v softvérových systémoch, zhromažďovanie dokumentácie požadovanej pre lokalitu, spustenie a prechod platieb, prijímanie vstupných údajov o registrácii, vykonanie kontroly údajov a dokončenie potrebných úprav, riadenie procesu platby za kontrolné návštevy a zabezpečenie spokojnosti klientov.

Zhrnutie základných pracovných funkcií

Ø zostaviť databázy klientov súvisiacich s projektmi v súlade s dohodami o vykonaní klinického skúšania a / alebo dodatkami podľa potreby,

Ø Spravovať bankové informácie o klientoch, ktoré sú zodpovedné za integritu údajov o elektronickom prevode finančných prostriedkov (EFT) počas trvania zmluvy o spracovaní fakturácie a platieb.

Ø Zodpovedá za vyžiadanie preddavkov a spracovanie prenosných platieb

Ø Zodpovedá za komunikáciu s klientskymi miestami pri spracovaní prenosových platieb

Ø Zodpovedá za integritu údajov o zmluvných podmienkach pri ich zadávaní do určených systémov v súlade s požiadavkami projektu

Ø Správa otázok na webe eskalovaných z podpory zákazníkov a prípadov aktualizácie v našom systéme správy prípadov

Ø Tvorba a sledovanie zálohových faktúr pre medzinárodných klientov

Ø generuje fakturáciu pre klientov a pred ich vydaním overuje presnosť finančných údajov

Ø spracováva a pripravuje zmluvné dokumenty, správy o klinickom skúšaní a faktúry, prekladá dokumenty z bosnianskeho jazyka do angličtiny a opačne

Ø služby primárneho kontaktného miesta pre klientov s používaním bosnianskeho jazyka

Lokalita: Bratislava

Ponúkaný plat: 1300 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1735673/grant-payment-specialist-with-bosnian

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

13.10.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty