Zamestnanie: Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe

« späť na zoznam inzerátov 3,99 € za hodinu cca 0,00 CZK

Náplň práce:
• Práca v stoji
• Práca v troj-, až štvorzmennej prevádzke
• Plnenie kvalitatívnych i kvantitatívnych požiadaviek pri výrobe výrobkov
• Dodržiavanie pracovných inštrukcií na pracovisku
• Okamžité hlásenie abnormality a počkanie na pracovisku do príchodu nadriadeného
• Dodržiavanie všetkých zásad a požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a ochrany životného prostredia
• Okamžité informovanie nadriadeného pracovníka pri vzniku mimoriadnej udalosti, závady, nedostatku na pracovisku
• Zamestnanec je povinný dodržiavať poriadok a čistotu, ako aj dodržiavať interné smernice Matador Automotive a.s., s ktorými bol oboznámený pri vstupnom školení

Lokalita: Nitra

Ponúkaný plat: 3,99 € za hodinu

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1684840/montazny-pracovnik-operator-v-strojarskej-vyrobe

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

10.08.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty