Zamestnanie: Odborný referent (revízny technik)

« späť na zoznam inzerátov 795,50 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Samostatné zisťovanie a odstraňovanie porúch na špeciálnej technike, samostatné vykonávanie odborného technického dozoru nad vyhradenými technickými zariadeniami v zmysle osvedčenia o odbornej spôsobilosti aj pre útvary v rámci MO SR a GŠ OS SR. Plnenie úloh v oblasti odborne technického dozoru v zmysle § 24 Vyhlášky č. 508/2009 pre potreby úradu a zabezpečovaných organizačných útvarov MO SR a GŠ OS SR. Vykonávanie úradných skúšok VTZ, spracovanie a predkladanie revíznych správ. Vedenie služobného motorového vozidla, prevádzkyschopnosť prevzatej techniky, ošetrovanie vozidla po jazde a bežné opravy motorového vozidla. Plnenie úloh podľa plánu výjazdu techniky, pravidelné predkladanie vyhodnotených jazdných rozkazov po ukončení jazdy a spotrebu PHM.

Lokalita: Bratislava

Ponúkaný plat: 795,50 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1737362/odborny-referent-revizny-technik-

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

08.10.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty