Zamestnanie: UDRŽBÁR

« späť na zoznam inzerátov 4,50 € za hodinu cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Zabezpečovanie a vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení.
Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov.
Asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie funkčnosti a bezpečnosti týchto zariadení.
Opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže.
Dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).
Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám.
Optimalizovanie chodu výroby, navrhovanie výmeny a inovácie jednotlivých používaných prístrojov a zariadení.
Vykonávanie drobných stavebných úprav.

Lokalita: Pezinok

Ponúkaný plat: 4,50 € za hodinu

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1694790/udrzbar

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

15.07.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty