Zamestnanie: Referent stavebného úradu

« späť na zoznam inzerátov 872 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu, najmä:
- umiestňovať stavby a povoľovať zmeny umiestnenia stavieb,
- vyhotovovať písomné vyjadrenia pre špeciálne stavebné úradu,
- overovať splnenie podmienok vydaných územných rozhodnutí,
- povoľovať stavby a ich zmeny počas realizácie,
- povoľovať zmeny dokončených stavieb,
- povoľovať stavebné úpravy, udržiavacie práce a drobné stavby, pri ktorých nie je postačujúce ohlásenie,
- vykonávať kolaudácie stavieb a zmeny v užívaní stavieb,
- povoľovať predčasné užívanie stavieb, dočasné užívanie stavieb so skúšobnou prevádzkou,
- nariaďovať nevyhnutné úpravy na stavbách a údržbu stavieb,
- nariaďovať opatrenia na susedných pozemkoch,
- vydávať povolenia na odstránenia stavieb,
- vydávať povolenia na terénne úpravy,
- vykonávať štátny stavebný dohľad,
- nariaďovať odstránenie závad a opatrenia na stavbách na základe výkonu štátneho stavebného dohľadu,
- poskytovať informácie podľa platnej legislatívy.
Výhody:
minimálny nástupný plat v rozpätí od 872 € do 1200 € mesačne v závislosti od praxe, možnosť priznania osobného príplatku a štvrťročných odmien až do 15 %

Lokalita: Malacky

Ponúkaný plat: 872 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1733285/referent-stavebneho-uradu

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

13.07.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty