Zamestnanie: Konštruktér-mechatronik

« späť na zoznam inzerátov 1100 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
 Konzultácia technických požiadaviek klienta a spolupráca pri návrhu technického riešenia
 Príprava podkladov k tvorbe cenovej ponuky
 Rešpektovanie termínových plánov v realizovaných projektoch
 Vedenie a archivácia dokumentačnej agendy vo zverených projektoch v štruktúre určenej zamestnávateľom
 Konzultácia vhodnosti navrhovaných komponentov s dodávateľmi
 Rešpektovanie legislatívnych požiadaviek a technických noriem klienta v tvorbe dizajnu
 Vyhotovenie výrobnej a odovzdávacej dokumentácie pre klienta (2D výkresy, 3D dáta)
 Organizácia činností počas realizácie zvereného projektu
 Kontrola kvality produktu v zverenom projekte, eskalácia zistenej nezhody na vedenie
 Zodpovedná starostlivosť o zverený majetok spoločnosti
 Rešpektovanie pravidiel BOZP
 Samokontrola kompletnosti a správnosti výstupných podkladov (pred začatím obstarávania)
 Riadenie svojej činnosti na základe postupov a pokynov zamestnávateľa

Lokalita: Trnava

Ponúkaný plat: 1100 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1732185/konstrukter-mechatronik

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

01.09.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty