Zamestnanie: Stavbyvedúci

« späť na zoznam inzerátov 1200 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

Určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,
Dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe,
Preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,
Dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
Koordinovať poradie stavebných prác,
vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.

Lokalita: Prešov

Ponúkaný plat: 1200 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1728051/stavbyveduci

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

20.10.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty