Zamestnanie: Riaditeľ/Riaditeľka

« späť na zoznam inzerátov 1044 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Pracovná náplň:
- riadenie celkového chodu spoločnosti,
- zodpovednosť za ekonomické ukazovatele spoločnosti,
- technické a personálne riadenie spoločnosti,
- starostlivosť o súčasných klientov, aktívne vyhľadávanie a získavanie nových zákazníkov na trhu, vytváranie partnerskej siete,
- prezentácia portfólia produktov a služieb, príprava cenových kalkulácií,
- optimalizácia portfólia ponúkaných služieb v súlade s vývojom trhu a konkurencie,
- vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie obchodných podmienok a udržiavanie obchodných štandardov,
- vytváranie, vyhodnocovanie a optimalizovanie obchodnej stratégie s cieľom maximalizovať objem predaja a výnosov, príprava a aktualizácia plánov,
- obchodné zastrešovanie v celej SR,
- monitorovanie trhu, marketingové aktivity, reportovanie, vypracovávanie analýz trhu a predaja služieb,
- účasť na obchodných stretnutiach, seminároch a prezentáciách,
- aktívna osobná, telefonická a elektronická komunikácia s klientmi za účelom upevnenia a rozvoja obchodných vzťahov,
- aktívna komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a subdodávateľmi,
- tvorba casch flow, platby spoločnosti

Lokalita: Poprad

Ponúkaný plat: 1044 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1724056/riaditel-riaditelka

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

11.06.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty