Zamestnanie: Psychológ

« späť na zoznam inzerátov 800 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Služba včasnej intervencie - podpora rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom v ranom veku. Dlhodobé sprevádzanie rodín v sťaženej životnej situácii, komplexná stimulácia vývinu dieťaťa, psychologické poradenstvo. Práca v prirodzenom prostredí rodiny - terénna a ambulantná forma práce.
Zariadenie sociálnych služieb - poskytovanie psychologickej starostlivosti prijímateľom sociálnych služieb v zariadení.
Výhody:
Presná výška mzdy bude stanovená podľa platového stupňa, ktorá sa určí na základe započítanej odbornej praxe konkrétneho zamestnanca podľa stupnice platových taríf podľa platových tried a stupňov.
Výhody: týždeň dovolenky nad rozsah Zákonníka práce
pružný pracovný čas
príspevok zamestnávateľa na DDS - III. pilier

Lokalita: Nové Zámky

Ponúkaný plat: 800 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1714572/psycholog

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

09.06.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty