Zamestnanie: Projektový manažér pre E & P projekty

« späť na zoznam inzerátov 1100 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Hľadáme kolegu/kolegyňu do oblasti projektového manažmentu, pre ktorého budú výzvou rôzne zaujímavé zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.

Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?

• Identifikácia vhodných E&P a UGS projektov v zahraničí v zmysle stratégie spoločnosti a výberových kritérií pre projekty
• Riadenie dataroomov a due dilligence vybraných projektov
• Komplexné zhodnotenie príležitosti (geologická, technická, legislatívna, komerčná, ekonomická stránka) a príprava návrhu ďalšieho postupu/schválenia v orgánoch spoločnosti
• Implementácia projektov
• Príprava návrhov a plánov projektov v súvislosti so stanovením príslušných časových limitov a harmonogramov, limitných faktorov financovania, realizačných postupov, personálnych požiadaviek a prídelov potrebných zdrojov v jednotlivých fázach projektu
• Spracovanie rozpočtu projektu
• Zostavovanie plánu práce a zabezpečovanie personálneho zloženia pre jednotlivé fázy projektu
• V prípade potreby vyberanie vhodných subdodávateľov
• Sledovanie požiadaviek v rámci projektov, stavu ich plnenia a príslušných nákladov
• Vypracovávanie správ o postupe realizačných prác na danom projekte
• Plánovanie, koordinovanie, rozvrhovanie, prideľovanie a kontrolovanie výsledkov prác počas jednotlivých krokov
Výhody:
Priemerná mesačná mzda od 1320 EUR
(Základná mesačná mzda 1 100 EUR a variabilná zložka mzdy 20%)
Finálna suma základnej mesačnej mzdy bude závisieť od individuálnych znalostí a skúseností vybraného kandidáta
Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti

• Systém zamestnaneckých výhod a benefitov:
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
príspevok na dopravu do zamestnania
príspevok na regeneráciu pracovnej sily
sociálne výpomoci
príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
zamestnanecké pôžičky
príspevky na materské školy/školy - školné pre deti zamestnancov
• Flexibilný pracovný čas
• Možnosť práce z domu - „Home office“
• Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
• Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
• Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
• Kvalitný vzdelávací program
• Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
• Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

Lokalita: Malacky

Ponúkaný plat: 1100 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1647601/projektovy-manazer-pre-e-p-projekty

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

23.06.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty