Zamestnanie: Vedúci útvaru ekonomiky výroby (m/ž)

« späť na zoznam inzerátov 1600 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- spracovanie súhrnného plánu výkonov a nákladov všetkých činností organizačnej jednotky (OJ)
- spracovávanie mesačných reportov a ekonomických rozborov za organizačnú jednotku
- tvorba analýzy odchýlok medzi plánovanými a skutočne dosahovanými ukazovateľmi
- spolupráca pri spracovaní podkladov pre „vytýkacie konania“
- vyhodnotenie vývoja stanovených parametrov zákazky
- predkladanie podkladov k účtovnej závierke (tvorba, čerpanie a rozpustenie rezerv a opravných položiek, tvorba a rozpustenie nedokončenej výroby, časové rozlíšenie nákladov), odsúhlasovanie správnosti vykazovaného HV za závod
- navrhovanie spôsobu účtovania a riešenia problémov so sledovaním nákladov a výkonov vzniknutých z titulu realizácie stavieb prostredníctvom združení
- zodpovednosť za prípravu a spracovanie cash flow za OJ
- zabezpečenie súčinnosti pri správe pohľadávok a záväzkov (upomienky, návrhy na tvorbu opravných položiek, zápočty, odpis pohľadávok ...) s finančným útvarom na GR
- príprava a spracovanie zákazkovej výroby za OJ a odsúhlasenie jej správnosti v spolupráci s útvarom kontrolingu a útvarom účtovníctva
- spracovanie návrhu na uvoľnenie zádržného na strane pohľadávok
Výhody:
- práca v stabilnej slovenskej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou
- motivujúce pracovné prostredie
- zaujímavé finančné ohodnotenie (základná zložka mzdy + mesačné prémie + ročná
prémia)
- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu
- príspevky zo sociálneho fondu v prípade nepriaznivej životnej situácie
- vzdelávacie aktivity
- pohyblivá časť pracovnej doby

Lokalita: Zvolen

Ponúkaný plat: 1600 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1670104/veduci-utvaru-ekonomiky-vyroby-m-z-

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

23.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0