Zamestnanie: Mzdová účtovníčka - personalistka

« späť na zoznam inzerátov Dohodou cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Komplexné zabezpečovanie prác na úseku mzdovej a personálnej agendy zamestnancov:
- zabezpečuje mesačné spracovanie miezd zamestnancov a výpočet miezd k určenému výplatnému termínu, spracovanie výplatných listín a výplatných pások pre zamestnancov
- vypracovanie pracovných zmlúv, pracovných náplní a ďalšej agendy
- spracúva a kontroluje evidenciu dochádzky predkladanú jednotlivými zamestnancami -
- vyhotovenie mzdových listov a evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov
- príprava dokumentov a výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP a daňový úrad, zabezpečenie a koordinovanie spolupráce s nimi, komunikácia so štátnymi inštitúciami
- príprava a zabezpečenie podkladov pre štatistické výkazy týkajúce sa mzdovej oblasti
- vypracovanie výkazu Práca 2-04 štvrťročne a ďalších výkazov podľa požiadaviek nadriadeného orgánu a vedenia organizácie
- eviduje a spracováva zrážky zo mzdy zamestnancov, exekúcie a pod., spracovanie daňového bonusu
- spracováva ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
- aktívna komunikácia so zamestnancami a poradenstvo
- sledovanie legislatívnych zmien a ich implementácia
- participácia na zaujímavých projektoch
- zodpovedá za ochranu spracovávaných údajov v rámci svojej pracovnej činnosti
- plní ďalšie úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného
Výhody:
- o 5 dní dlhšia dovolenka nad rámec Zákonníka práce,
- príspevok do 3. dôchodkového piliera,
- príspevok na stravné lístky nad rámec Zákonníka práce,
- flexibilný pracovný čas,
- účasť na školeniach hradených zamestnávateľom

Lokalita: Piešťany

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1670180/mzdova-uctovnicka-personalistka

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

23.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0