Zamestnanie: Koordinátor/-ka odbornej prípravy v NP KSS

« späť na zoznam inzerátov 1600 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
• Zabezpečenie odborno-organizačných aspektov odbornej prípravy a metodickej podpory poskytovateľov v súlade s plánom činnosti lektorského tímu – poskytovatelia,
• organizácia a vyhodnotenie informačnej kampane zameranej na zvyšovanie povedomia a motivácie poskytovateľov sociálnych služieb k účasti na ich odbornej príprave a metodickej podpore,
• organizácia a koordinácia vzdelávania (príprava časového harmonogramu vzdelávania, zabezpečenie prenájmu miestností vzdelávania a pod.),
• kontrola realizácie vzdelávacích aktivít,
• zabezpečenie a archivácia fotodokumentácie z realizácie vzdelávacích aktivít,
• komunikácia s poskytovateľmi vzdelávania,
• zabezpečovanie celkovej administratívy súvisiacej so vzdelávaním v rámci projektu,
• spolupráca s projektovým tímom,
• plní ďalšie úlohy podľa aktuálne vzniknutej potreby.
Výhody:
Stručná informácia o NP KSS:
Cieľom NP KSS je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) poskytovaním kvalitných sociálnych služieb. Operačným cieľom národného projektu je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb prostredníctvom metodickej podpory poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality, a zároveň prostredníctvom zavádzania systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 20.01.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR )
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa)
4. Doklad preukazujúci odbornú prax
Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP KSS_Koordinátor odbornej prípravy“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Lokalita: Bratislava

Ponúkaný plat: 1600 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1663032/koordinator-ka-odbornej-pripravy-v-np-kss

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

17.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0