Zamestnanie: Referent oddelenia pozemných komunikácií

« späť na zoznam inzerátov 1700 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- Zabezpečuje investičnú činnosť v etape predinvestičnej prípravy, investičnej prípravy a realizácie objektov, alebo časti stavieb pozemných komunikácií realizovaných BSK.
- Spracováva informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve BSK na účely spracovania štátnej koncepcie ciest ministerstvu.
- Podieľa sa na sčítaní cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve BSK v čase celoštátneho sčítania.
- Vypracúva návrhy a zámery rozvoja cestnej siete na úrovni BSK.
- Spolupracuje na príprave a realizácii pozemných komunikácií vrátane ich súčastí, diagnostikovania ciest, mostov, dopravného značenia a zariadení vo vlastníctve BSK v štádiu výstavby, opráv, údržby a prevádzky komunikácií
- Zodpovedá po vecnej a finančnej stránke za dodávateľsky vykonané projektové práce
- Spolupracuje na vykonávaní zberu a spracovania dát pre cestnú databanku
- Podieľa sa na príprave podkladov a materiálov do odborných komisií a do Zastupiteľstva BSK
- Plní úlohy v oblasti pozemných komunikácií podľa pokynov nadriadeného
Výhody:
- Stabilné zamestnanie v regionálnej samospráve
- Program vzdelávania podporujúci zvyšovanie kvalifikácie v odbore a odborný rast
- Letné a vianočné odmeny v súlade s kolektívnou zmluvou

Lokalita: Bratislava

Ponúkaný plat: 1700 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1666834/referent-oddelenia-pozemnych-komunikacii

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

17.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0