Zamestnanie: Zamestnanec pre majetkovoprávne vzťahy a CDB oblasti

« späť na zoznam inzerátov Dohodou cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- komplexne zabezpečovať zber, spracovávať dáta cestnej databanky, aktualizovať a archivovať údaje o sieti cestných komunikácii,
- viesť technickú evidenciu ciest v správe organizácie a vykonávať prehliadky ciest,
- podieľať sa na spracovaní koncepcie, plánov rozvoja a výstavby stavieb na úseku cestného hospodárstva,
- pripravovať a realizovať opravy pozemných komunikácii vrátane súvisiacich objektov, diagnostikovanie a prehliadky vozoviek v štádiu výstavby, opráv a prevádzky v územnom obvode cestnej databanky,
- spracovávať podklady pre nakladanie s cestným majetkom v zmysle zákona o majetku vyšších územných celkov,
- poskytovať súčinnosť zamestnancom krajskej zložky pri vyjadrovaní sa k projektovým dokumentáciám, k rozhodnutiam orgánov verejnej a štátne správy týkajúcich sa určenia práv a povinností, ktoré majú, resp. môžu mať dopad na vlastníctvo, správu a údržbu ciest II. a III. tried.
Výhody:
- 5 dní dovolenky nad ZP,
- stravné lístky,
- príspevok na DDP.

Lokalita: Humenné

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1667316/zamestnanec-pre-majetkovopravne-vztahy-a-cdb-oblasti

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

17.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0