Zamestnanie: Marketingový manažér

« späť na zoznam inzerátov 800 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- Kontroluje recepciu, jej funkčnosť
- Úzko spolupracuje s prevádzkarkou hotela a vedúcou recepcie
- Vykonáva kontrolu kasy, účtov a denných, mesačných, ročných uzávierok
- Kontroluje voľné a uzatvorené /blokované/ dátumy pre ubytovacie služby, ovláda prácu s PC
- V prípade neprítomnosti vedúcej recepcie zastupuje jej funkciu v nevyhnutných bodoch jej náplni práce
- Spolupráca a uzatváranie zmlúv s CK, CA a zľavovými portálmi
- Spolupráca a komunikácia s externým marketingom
- Oslovovanie občianskych združení a organizácií formou mailu, poštou, tel., organizovanie osobných stretnutí s potencionálnymi zákazníkmi a skupinami
- Cenotvorba balíkov a akcií
- Jednanie s obchodnými zástupcami a zľavovými portálmi
- Viesť hotelovú korešpondenciu a komunikáciu
- Komunikácia a spolupráca s OOCR Dudince a TIK Dudince
- Aktualizácia kalendárov na portáloch
- Kontroluje evidenciu tržieb za ubytovanie a ostatné služby, aby zúčtovanie s hosťami bolo včas a správne pripravené
- Koordinovanie činnosti recepčných
- Pripravuje a zabezpečuje realizáciu marketingových programov v spolupráci s vedúcou recepcie a prevádzkarkou hotela
- Zodpovedá za to, aby sa pokyny konateľa dostali k adresátom na pracoviskách
- Schvaľuje pracovníkov pre osobitné evidenčné, inventarizačné a iné práce v zariadení
- Podieľa sa na zabezpečení obsadení potrebných profesií pracovnými silami
- Vyplnenie mesačného výkazu pre štatistický úrad
- sleduje prehľad a evidenciu o plánovanej obsadenosti hotela, o nevyužitých ubytovacích kapacitách a štruktúre neobsadených izieb
- Prezentácia hotela a komunikácia so skupinami
- Skupinové zoznamy hlási recepcii
- Kontaktuje sa s hosťami, ktorí majú sťažnosti, resp. ťažkosti a priamo ich vybavuje

Lokalita: Krupina

Ponúkaný plat: 800 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1667124/marketingovy-manazer

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

17.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0