Zamestnanie: Dopravný technológ

« späť na zoznam inzerátov 800 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Stručná charakteristika práce: Výkon funkcie dopravného technológa spoločnosti pre činnosti, ktoré budú súvisieť s predmetom činnosti spoločnosti. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území priľahlých záujmových regiónov.
Ďalšími predmetmi činnosti nadväzujúcimi na hlavný predmet činnosti sú:
a) spolupráca pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti na území Žilinského kraja a na území priľahlých záujmových regiónov v rámci integrovaného dopravného systému, a to na základe spoločného verejného záujmu pri riešení otázok verejnej osobnej dopravy a za účelom zabezpečenia najvýhodnejších dopravných a ekonomických podmienok;
b) vo vzťahu ku krajom a obciam, ktorých úlohou je zabezpečenie dopravnej obslužnosti na ich záujmovom území:
•organizačné zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia formou IDS,
•sledovanie a vyhodnocovanie vývoja prepravných potrieb,
•podľa vývoja dopytu spracovanie návrhov a optimalizácia spôsobu zaistenia prepravných potrieb po stránke dopravných technológií, linkového vedenia spojov a cestovných poriadkov,
•optimalizácia a riadenie finančných tokov vo vnútri systému IDS,
•navrhovanie a koordinácia zavádzania jednotného prepravno-tarifného a odbavovacieho systému IDS vrátane jeho bezpečnostnej správy,
• príprava a uskutočňovanie ďalších vývojových krokov IDS,
•rokovania s novými záujemcami o vstup do IDS a ich začlenenie do IDS,
•definovanie technicko-prevádzkových štandardov pre verejnú osobnú dopravu v rámci IDS;
c) vo vzťahu k cestujúcim:
•udržiavanie a zvyšovanie atraktivity verejnej hromadnej dopravy oproti doprave individuálnej,
•tvorba a prevádzkovanie informačného systému IDS, koordinácia existujúcich informačných systémov;
d) vo vzťahu k dopravcom:
•definovanie dopravnej zákazky pre bežný rok a zabezpečovanie jej pokrytia dopravcami na základe zmluvných vzťahov medzi dopravcami, spoločnosťou a krajom alebo obcou,
• koordinácia linkového vedenia spojov a cestovných poriadkov,
•podávanie návrhov a spolupráca s dopravcami na plánoch dlhodobého investičného rozvoja ich vozového parku, dopravnej infraštruktúry a ďalších nevyhnutných prevádzkových zariadení, ako aj na plánoch ich financovania,
•spracovanie a uplatnenie modelu pre deľbu prepravných tržieb,
•formulácia kvalitatívnych a technických štandardov ponúkaných služieb,
•kontrola dodržiavania dohodnutých výkonov a činností,
•definovanie, správa a garancia technicko-prevádzkových štandardov pre odbavovacie a predajné zariadenia v rámci verejnej osobnej dopravy v IDS.

Lokalita: Žilina

Ponúkaný plat: 800 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1665901/dopravny-technolog

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

15.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0