Zamestnanie: Technológ

« späť na zoznam inzerátov 800 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
1. z o d p o v e d á:
V jednotlivých zmenách za operatívne riadenie výroby tvarových a netvarových výrobkov v zmysle detailno-technologických postupov, výrobných predpisov a platných receptúr
• za spracovávanie technologickej dokumentácie
• za zabezpečenie technologických podkladov pre výrobu

2. je o p r á v n e n ý
• upozorňovať na skryté rezervy vo výrobných strediskách,
• koordinovať výkon činností zabezpečujúcich kvalitu výroby a výrobkov
• analyzovať rozbory a hodnotenie kvality a materiálov od úseku ORK

3. v y k o n á v a nasledovné činnosti:

• overovacie a prevádzkové skúšky továrenskej výroby
• spolupracuje na určení miesta vykládky došlých surovín
• vykonáva laboratórny a technologický vývoj nových výrobkov, technológií a postupov
• spolupracuje pri poskytovaní poradenskej a servisnej činnosti
• zabezpečuje dodržiavanie technologických a kontrolných postupov vo výrobe
• spolupracuje pri tvorbe THN a cenových kalkulácií
• fyzickú inventúru surovín
• zabezpečuje návrh a vývoj nových výrobkov
• spolupracuje pri interných a externých auditoch
Výhody:
prémie a odmeny v zmysle platnej kolektívnej zmluvy:
- prémie vo výške 15% zo základného platu
- dovolenková mzda
- vianočná mzda
- úrazové poistenie
- doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 2,5% hrubej mzdy
- odmeny pri pracovných a životných jubileách

Lokalita: Poltár

Ponúkaný plat: 800 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1665211/technolog

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

14.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0