Zamestnanie: Referent na odd. územného plánovania a stavebného poriadku

« späť na zoznam inzerátov Dohodou cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- príprava podkladov pre rozhodnutia obce ako stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- príprava podkladov pre rozhodnutia obce ako špeciálneho stavebného úradu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
- príprava podkladov pre rozhodnutia obce ako špeciálneho stavebného úradu podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- vykonávanie činnosti štátneho stavebného dohľadu
- agenda spojená s činnosťou oddelenia

Lokalita: Galanta

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1665205/referent-na-odd-uzemneho-planovania-a-stavebneho-poriadku

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

14.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0