Zamestnanie: Psychológ v rámci NP Podpora DEI NS III. podaktivita 1.2.1

« späť na zoznam inzerátov 976,50 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v CDR na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou
- aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine
- využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií - prevencia sociálnopatologických javov
- vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa
- spolupráca a odborná konzultácia so subjektami participujúcimi na riešení sociálnej situácii dieťaťa a jeho rodiny
- účasť na tvorbe a realizácií vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov
- spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a úradmi PSVR
- plnenie ďalších pracovných úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne psychológa v CDR a plnenie úloh v zmysle pokynov nadriadeného
Výhody:
Platové zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle zákona 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a do platového stupňa podľa započítanej odbornej praxe podľa odpracovaných rokov s účinnosťou od 01.01.2019 stupnica platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov

Lokalita: Rimavská Sobota

Ponúkaný plat: 976,50 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1664638/psycholog-v-ramci-np-podpora-dei-ns-iii-podaktivita-1-2-1

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

14.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0