Zamestnanie: Špeciálny pedagóg NP DEI NS III

« späť na zoznam inzerátov 976,50 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“)

Požadované odborné znalosti: -Znalosť príslušnej legislatívy, najmä zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z., zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnené niektorých zákonov.

Požadované doklady:-
• písomná žiadosť,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, v profesijnom štruktúrovanom životopise,
• odpis z registra trestov,
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• psychická spôsobilosť zamestnanca v centre v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti zasielajte do 31.01.2020 na adresu centra, ktorá je uvedená v texte inzerátu, alebo e-mailom: na: socialneded@hradok.net. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.
Žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky budú oslovení.

Lokalita: Liptovský Mikuláš

Ponúkaný plat: 976,50 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1663722/specialny-pedagog-np-dei-ns-iii

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

10.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0