Zamestnanie: Agronóm

« späť na zoznam inzerátov 1300 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
zabezpečuje plnenie hlavných úloh :

- stanovovanie technologických postupov pri pestovaní plodín, ovocinárstve a zabezpečovanie ich realizácie,
- riadenie a usmerňovanie agrotechnických a pracovných postupov v rastlinnej výrobe,
- organizácia a riadenie prác v rastlinnej výrobe,
- stanovovanie spôsobov pestovania rastlín na stanovených plochách, zostavovanie osevných plánov,
- posudzovanie kvality pôdy na pestovanie rôznych druhov poľnohospodárskych plodín a procesu ich rastu a zretia,
- zabezpečovanie nákupu chémie a hnojív pre rastlinnú výrobu,
- vedenie prevádzkovej dokumentácie v rastlinnej výrobe, ako výkaz osevu, výkaz plodín a výnosov, výkaz chémie, výkaz hnojenia. Vedie knihu honov s požadovanou dokumentáciou,
- evidencia obhospodarovanej pôdnej a využívanie pôdy v rastlinnej výrobe,
- postupy, riadenie a plánovanie v rastlinnej výrobe,
- starostlivosť o zverené budovy, stroje a zariadenia - v maxim. možnej miere,
- úsporné hospodárenie na všetkých činnostiach strediska,
- kvalitné objemové krmivá,
- tvorba a plnenie zásad správneho osevného postupu s prihliadnutím na podmienky ŠFP,
- byť nápomocná pri tvorbe čerpania prostriedkov z eurofondov, PPA, ekohospodárenia v RV,
- odovzdávanie a preberanie (písomný zápis) produkcie RV v naturálnom a finančnom vyjadrení,
- vypracováva pastevný plán a zodpovedá za jeho dodržiavanie,
- určuje umiestnenie maštaľného hnoja a jeho ošetrovanie,
- určuje umiestnenie a použitie oplachových vôd z dojárne, prípadne hnojovice,
- v ostatnej činnosti sa riadi pokynmi predsedu družstva a ekonóma.
Výhody:
- odmeny pri narodeninách,
- odmeny pri životných jubileách,
- zľava na produkty Farma Východná, p.d.
- ubytovanie
- stravovanie

Lokalita: Liptovský Mikuláš

Ponúkaný plat: 1300 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1663289/agronom

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

10.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0