Zamestnanie: Mechanik-motorár

« späť na zoznam inzerátov 1000 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Účel práce:
- vykonáva súbor úloh nevyhnutných k zabezpečeniu riadneho chodu oddelenia údržby kogeneračných jednotiek. Kontroluje, koordinguje optimálne fungovanie energetických zariadení, vykonáva pravidelnú údržbu zariadení.

Hlavné činnosti:
- Na základe pokynov vedúceho vykonáva servis a dohľad nad kogeneračnými jednotkami;
- Vykonáva opravy a údržby, preventívne prehliadky motorov a príslušenstva ku KGJ; zabezpečuje ich bezporuchový chod.
- Zabezpečuje merania a nastavovania motorov.
- Zabezpečuje schopnosť prevádzky fungovať výkonne, bezpečne, opravy vykonáva vysokou odbornosťou, rieši s čo najnižšími materiálovými a finančnými nákladmi, pravidelne informuje svojho nadriadeného;
- Dodržiava servisné predpisy;
- Dáva návrhy na optimalizáciu fungovania zariadení;
- Napomáha zvyšovaniu efektivity plynových motorov a znižuje ich dobu odstavenia;
- Úzko spolupracuje so všetkými pracovnými skupinami pri výrobe tepla, TÚV, rozvodu pitnej vody, využitia možností existujúcej a novej techniky, údržby a opráv TEZ.
- Spolupracuje na odstraňovaní havarijných stavov TEZ.

Lokalita: Bratislava

Ponúkaný plat: 1000 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1612663/mechanik-motorar

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

13.12.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0