Zamestnanie: Sociálny pracovník NP DEI NS III

« späť na zoznam inzerátov 1011 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Poskytovanie pomoci pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálno-pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a re-socializačnej práce s jednotlivcom alebo skupinou.

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie opatrení sociálno-právnej ochrany detí v CDR, ambulantnou a terénnou formou na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
- vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp. výchovného opatrenia,
- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK,
- sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce,
- sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní sociálno-právnej ochrany detí a kurately a navrhovaní ďalšieho postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími externými subjektami.

Vykonáva a plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného a riaditeľky.
Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach s ktorými prišla do styku pri vykonávaní služby vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné poskytovať iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru.
Výhody:
Dovolenka nad rámec zákona, stravné lístky nad rámec zákona, pohyblivá pracovná doba, príspevok do 3. piliera DDS.

Lokalita: Senec

Ponúkaný plat: 1011 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1635416/socialny-pracovnik-np-dei-ns-iii

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

24.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0