Zamestnanie: Lekár

« späť na zoznam inzerátov 1600 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
vykonáva prvotné zhodnotenie zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
- vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia zdravia, priority liečby a ošetrenia,
- odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene ich vyhodnocuje,
- navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a interpretuje ich výsledky,
- vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a vedľajšie diagnózy v súlade s anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, intervenčnými a ďalšími vyšetreniami,
- navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony,
- vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti,
- riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
- zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, dodržuje štandardné pracovné postupy, používa ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, navrhuje nadriadenému prípadné vylepšenia v organizácii práce posádky a rešpektuje pokyny nadriadeného

Lokalita: Lučenec

Ponúkaný plat: 1600 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1581473/lekar

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

09.12.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0