Zamestnanie: Elektrotechnik

« späť na zoznam inzerátov 900 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
• Vykonáva mechanickú a elektronickú montáž strojov a ich podskupín, testovanie a balenie
• Rieši operatívne problémy oddelenia podľa svojich schopností a vedomostí a nastaveného eskalačného systému
• Dodržiava čistotu a poriadok na pracovisku a v ostatných výrobných aj nevýrobných priestorov
• Vykonáva inú prácu podľa pokynov nadriadeného na pracovisku
• Realizuje aktivity zabezpečujúce plnenie KPI ukazovateľov vyplývajúcich z hodnotiaceho pohovoru
• Neustále sa zlepšuje vo svojej práci a odborne sa vzdeláva vzhľadom na potreby zamestnávateľa
• Spolupracuje na príprave reportov výroby podľa potreby
• Zabezpečuje zvyšovanie efektivity práce a kvality
• Dodržiava výrobný plán
• Zúčastňuje sa pracovných porád s nadriadenými
• Dodržiava zavedené nástroje vo výrobnom procese - KANBAN, 5S a všetky, ktoré sú internými systémami
• v plnej miere zodpovedá za svoje zapisovanie odpracovaného času na jednotlivých úlohách do systému
• Identifikuje problémy vo výrobe, navrhuje riešenia, dodržiava eskalačný proces
• Je povinný pracovať v zmysle interných procedúr, postupov a inštrukcií
• Je povinný dodržiavať legislatívne a interné pravidlá v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
• Je povinný zúčastňovať sa školení a služobných ciest nariadených zamestnávateľom
• Je povinný prispievať svojou prácou a správaním sa na pracovisku k napĺňaniu politiky a cieľov kvality a dodržiavať svoje povinnosti ustanovené dokumentáciou systému manažérstva kvality
• Pracuje podľa pokynov a pridelenia práce nadriadeného
Výhody:
Zabezpečený firemný autobus z Pezinka do Senca a späť.

Lokalita: Senec

Ponúkaný plat: 900 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1587671/elektrotechnik

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

04.02.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0