Zamestnanie: Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe

« späť na zoznam inzerátov 950 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
a. Zamestnanec pracuje na zváracej a montážnej linke na výrobu nádrží.
b. Zamestnanec absolvuje školenia týkajúce sa danej pozície, kvality výkonu, pracovného poriadku a bezpečnosti pri práci.
c. Práca na výrobnej linke podľa zaradenia.
d. Stabilizácia pozície, prehlbovanie vedomostí.
e. Samostatná práca a obsluha na výrobnej linke, zodpovedá za kontrolu a vypisovanie dokumentov.
f. Postupné zaškoľovanie na viaceré pozície.
g. Zamestnanec pracuje takmer samostatne v súlade s konkrétnou pracovnou inštrukciou.
h. Neustále zefektívňuje svoju produktivitu práce (snaží sa redukovať chyby na nulu).
i. Akceptuje a dodržiava pravidlá 3S5S a pracovného poriadku.
j. Akceptuje a dodržiava pravidlá a príkazy súvisiace s výkonom jeho zaradenia.
k. Spĺňa požadovanú normu. Plne obsahuje úroveň znalostí nevyhnutných pre jeho následné povýšenie do vyššieho levelu.
l. Účasť na školeniach, kurzoch a mítingoch nevyhnutných pre výkon pracovného miesta.
m. Zamestnanec môže byť dočasne alebo jednorázovo poverený výkonom úloh, spadajúcich do pôsobnosti a funkčnej náplne útvaru podľa príkazu nadriadeného.
n. Dodržiavať zásady BOZP a požiarnej ochrany, súvisiace s pracovnou činnosťou.
o. Dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a požiadavky systému environmentálneho manažérstva ISO 14 001 súvisiace s Vašou pracovnou činnosťou.
p. Dodržiavať zásady a požiadavky systému manažérstva kvality ISO 16 949 v súvislosti s Vaším pracovným zaradením.

Lokalita: Žilina

Ponúkaný plat: 950 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1583771/montazny-pracovnik-operator-v-strojarskej-vyrobe

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

09.12.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0