Zamestnanie: DTQ

« späť na zoznam inzerátov 950 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Chemický a mikrobiologický laborant (pozícia vhodná aj pre absolventa)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- Kontrolovať všetky vstupné suroviny, bulky a finálne výrobky, aby zodpovedali špecifikáciám a spĺňali všetky požadované parametre podľa interných štandardov
- Viesť kontroly aktívnych látok s cieľom zabezpečiť súlad s legislatívou
- Vykonávať kontrolu chemických a mikrobiologických ukazovateľov všetkých vstupných surovín, bulkov a finálnych výrobkov na základe interných predpisov
- Overovať kvalitu daných parametrov porovnávaním s normami a špecifikáciou daného parametru
- Kontrolovať dokumentáciu k jednotlivým vstupným materiálom (napr. CoA, certifikát o čistení cisterny, certifikát o čistení hadíc, …)
- Zaznamenávať výsledky kontrol do interného systému /SAP /a o prípadných nesúladoch informovať zodpovedných riadiacich pracovníkov
- Zapisovať namerané dáta do laboratórnych logbookov / Inštrukcií pre kontrolu a do interného systému SAP; o prípadných nesúladoch informovať zodpovedných riadiacich pracovníkov
- Používať mechanické a elektrické meracie prístroje v súlade s internými operatívnymi inštrukciami a čistiť ich na pravidelnej báze
- Komunikovať s dodávateľom resp. s oddelením nákupu v prípade chýbajúcej/nedostačujúcej dokumentácie
- V prípade výskytu laboratórneho incidentu zaznamenať laboratórny incident do excelovskej tabuľky, vypísať “Hlásenie laboratórneho incidentu” a informovať zodpovedných riadiacich pracovníkov
- V prípade výsledku mimo špecifikácie alebo atypického výsledku zaznamenať OOS do excelovskej tabuľky, vypísať OOS report a informovať zodpovedných riadiacich pracovníkov
- Archivovať vzorky vstupných materiálov, bulkov a finálnych výrobkov po dobu stanovenú na základe interných predpisov
- Dodržiavať zásady 6S na pracovisku

Plat: 950 € / mesačne (seniorita kandidáta bude zohľadnená v pracovnej ponuke) + ročný bonus na základe plnenia cieľov spoločnosti

Práca na 2 zmeny: 6.00-14.00 a 14.00-22.00
Výhody:
- Motivujúci ročný bonus
- 2 x ročne doplnkové mzdové plnenie - 13. a 14. plat (pri splnení stanovených cieľov)
- Príplatky za zmeny
- 2 x ročne Príspevok na relax vo výške prislúchajúcej danej pozícii
- Príspevok na dopravu
- Príspevok na presťahovanie sa do okresu Levice (1500€), pri zmene trvalého alebo prechodného pobytu
- Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie alebo životné poistenie
- Mimoriadne voľno pri dôležitých životných udalostiach nad rámec zákona (napr. vlastná svadba zamestnanca - 2 dni platené voľno)
- Po 2 rokoch zotrvania vo firme príspevok na rekreáciu
- Stravovanie v priestoroch závodu (zamestnanec si dopláca 0.66€)
- Pitný režim zdarma (voda, čaj a rôzne druhy kávy)
- Program preventívnej zdravotnej starostlivosti - očkovanie detí aj dospelých, preventívne prehliadky zamerané napr. na srdcovocievne ochorenia, diabetes, odvykanie od fajčenia, kontrolné vyšetrenia na rakovinu a štandardné preventívne vyšetrenia
- 4 x do roka balíček zubných pást z nášho portfólia ZDARMA

Lokalita: Levice

Ponúkaný plat: 950 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1654271/dtq

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

17.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0