Zamestnanie: Riaditeľ oddelenia kontrolingu a Asset Valuation

« späť na zoznam inzerátov 2000 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Asset Valuation
• Spravovanie infraštruktúry Asset Valuation (oceňovanie aktív) Arvalu: metodiky, usmernenia a pokročilých štatistických modelov
• Podpora stratégie Arvalu poskytovaním analýz automobilového trhu pre podnikanie a odporúčaní pre manažment
• Implementácia štatistických modelov pre oceňovanie zostatkových hodnôt, servisu + opravy, pneumatík
• Definovanie metodík a nástrojov pre spresnenie odhadov: Očakávaná trhová hodnota (EMV), expertné zostatkové hodnoty, servis + opravy, pneumatiky
• Podpora členov Asset valuation oddelenia pri definovaní pokročilých štatistických metód používaných pre účely modelovania a spätného testovania
• Zaručenie najlepších možných KPI a modelovacích techník
• Aktívna účasť na projektoch Arvalu, vrátane IT projektov, kvality dát
• Manažment tímu regionálnych analytikov
• Podieľanie sa na ďalších úlohách: školenia tímu car data a ďalších, zaistenie strategického monitorovania modelovacích techník
• Rozvíjanie a udržiavanie IT modulov "Daedalus a Pegasus"
• Poskytovanie nezávislého pohľadu ohľadom navrhovaných rozpočtov, prognóz, EMV, adekvátnosti modelov.
• Priebežná práca na zlepšení reportingových a benchmarkingových nástrojov používaných v rámci entít a podporovanie tých najlepších
• Aktívna účasť pri vytváraní cenovej politiky

Kontroling
• Vedenie kontrolingového tímu zodpovedného za viaceré krajiny podporované z Regionálneho centra
• Poskytovanie konzultácii a podpory generálnemu riaditeľovi a všetkým ostatným oddeleniam a funkciám v rámci organizácie; pôsobí ako partner a konzultant pre každodenný biznis a reviduje existujúce postupy na zefektívnenie rozhodovacieho procesu
• príprava mesačných reportov pre management: aktivita, výsledovka, súvaha
• koordinácia prípravy budgetu a 4 priebežných forecastov
• príprava podkladov pre dozornú radu (2x do roka)
• evidencia úverov a príprava podkladov pre funding spoločnosti
• štvrťročný reporting likvidity a úrokového rizika
• sledovanie marže po jednotlivých produktoch, segmentoch a kľúčových zákazníkoch
• vyhodnocovanie predaja ozjazdených vozidiel
• výpočet rezervy na znehodnotenie vozidiel

Lokalita: Bratislava

Ponúkaný plat: 2000 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1588697/riaditel-oddelenia-kontrolingu-a-asset-valuation

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

13.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0