Zamestnanie: Odborný hodnotiteľ

« späť na zoznam inzerátov 28,10 € za hodinu cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Odborný hodnotiteľ mapuje aktuálnu situáciu u poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti pracovnej inklúzie cieľových skupín, upozorňuje a definuje možné prístupy k rozvoju pracovných a sociálnych zručností klienta a podporuje aktivity smerujúce k rozvoju a posilneniu pracovného potenciálu v oblasti mobility, komunikácie a sociálnych komunikačných a profesijných zručností. Mapuje motiváciu a akcieschopnosti manažmentu zariadení sociálnych služieb pre transformačné procesy smerujúce k procesom aktivizácie, zamestnateľnosti a zamestnanosti klientov zariadení sociálnych služieb, na mieru informovanosti o procesoch aktivizácie a umiestňovania klientov formou pracovného začlenenia, o nástrojoch podporujúcich zamestnateľnosť a zamestnanosť na trhu práce vyplývajúcich z aktuálnej legislatívy zákona o sociálnych službách, zákona o minimálnej mzde a zákona o sociálnom poistení, zákona o službách zamestnanosti a na zmapovanie skúsenosti a pripravenosť tvorby a realizácie modelov podpory života klienta v komunite formou bývania ako aj prepojenia sociálnych služieb a služieb zamestnanosti.

Lokalita:

Ponúkaný plat: 28,10 € za hodinu

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1646221/odborny-hodnotitel

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

14.11.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0