Zamestnanie: Referent sociálnej starostlivosti

« späť na zoznam inzerátov 800 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami
- poskytovanie pomoci pri riešení krízových a nepriaznivých životných situácií jednotlivcov, rodín – prostredníctvom postupov sociálnej práce v súlade s poznatkami spoločenských vied
- sprostredkovanie a realizácia aktivít a opatrení smerujúcich k predchádzaniu vzniku krízových situácií, prehlbovaniu a opakovaniu sa porúch fyzického, psychického a sociálneho vývinu, deprivácie, sociálnej exklúzie, vzniku a nárastu sociálno-patologických javov
- sprevádzanie klienta
- preventívna činnosť
- poskytovanie základného sociálneho poradenstva a uplatňovanie moderných prístupov v sociálnej práci s jednotlivcom, rodinou, komunitou
- zber demografických údajov, analyzovanie potrieb lokality a určovanie cieľov práce v dlhodobejšom horizonte
- vyhotovenie rozhodnutí a posudkov o odkázanosti na sociálne služby
- vedenie evidencie posudkov odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Výhody:
- zázemie stabilného mestského úradu
- príjemné pracovné prostredie a práca v profesionálnom kolektíve
- skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 hod
- 5 dní dovolenky navyše
- odmeny pri životných jubileách
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily
- výhody zamestnanca mesta

Lokalita: Pezinok

Ponúkaný plat: 800 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1646256/referent-socialnej-starostlivosti

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

13.11.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0