Zamestnanie: Odborný/á referent/ka hospodárskej správy

« späť na zoznam inzerátov 728 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
• vykonávanie bežných administratívnych, kancelárskych a ekonomických prác
• obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
• vedenie evidencie zálohových platieb vlastníkov
• vystavovanie zálohových predpisov nájomníkom za jednotlivé služby
• zúčtovávanie jednotlivých platieb
• vykonávanie po odsúhlasení kompetentnou osobou úhradu došlých faktúr
• poskytovanie pravidelne v štvrťročných intervaloch všetkým nájomníkom v písomnej forme prehľad o stave nedoplatkov a postupe o ich vymáhaní
• spracovávanie správy o hospodárení za kalendárny rok v spolupráci s vedúcim správy budov
• kontrolovanie dodržiavania lehôt úhrad od jednotlivých vlastníkov
• na konci zúčtovacieho obdobia vyhotovovanie vyúčtovania jednotlivým nájomníkom v spolupráci s vedúcim správy budov
• vystavovanie faktúr za poskytované služby
• vystavovanie hlásení pre príslušné úrady (štatistika)
• spolupráca s ostatnými pracovníkmi
• dodržiavanie interných pokynov a predpisov BOZP

Lokalita: Prešov

Ponúkaný plat: 728 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1644493/odborny-a-referent-ka-hospodarskej-spravy

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

12.11.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0