Zamestnanie: Skladník - vodič

« späť na zoznam inzerátov 651,50 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Pracovný pomer na dobu určitú - na zastupovanie existujúceho zamestnanca počas dlhodobej práceneschopnosti. Platová trieda 3 – od 651,50.-€ (prax do 2r.) do max. 762,00.-€ (prax nad 40r.)

V rámci najnáročnejšej činnosti vykonáva:
• skladovanie, ošetrovanie a údržbu materiálu civilnej ochrany,
• zabezpečuje prevádzku zásobovacieho miesta pre vybrané druhy materiálu a dočasných skladových priestorov pri presunoch materiálu a pred jeho likvidáciou,
• zabezpečuje zvoz, zhromažďovanie, uskladnenie a údržbu techniky a materiálu z iných orgánov a organizácií štátnej správy, organizuje nakladanie a vykladanie materiálu a techniky v sklade, prípadne na iných miestach odsunu materiálu predurčeného na použitie v rámci poskytovanej humanitárnej pomoci,
• zabezpečuje prevádzku a ošetrovanie automobilovej a špeciálnej techniky,
• zabezpečuje zodpovedajúce uskladnenie materiálu, jeho ošetrovanie, údržbu, úplnosť, používanie a opravy v rozsahu stanovenom technologickými postupmi,
• podieľa sa na vykonávaní periodických revízií vyhradených technických zariadení uložených v sklade, ako aj súčastí budov a objektov,
• inventarizáciu hnuteľného majetku v pôsobnosti sekcie, vypracováva podklady k inventarizácii a rušeniu materiálu humanitárneho charakteru,
• vedie skladovú evidenciu materiálu v súlade s internými predpismi a nariadeniami platnými pre manipuláciu a skladovanie materiálu,
• plní požiadavky na dopravné zabezpečenie prepravy materiálu,
• zodpovedá za bezchybný stav a riadnu údržbu prevzatých motorových vozidiel,
• zabezpečuje prepravu osôb a materiálu podľa pokynov vedúceho zamestnanca a podľa plánu výjazdu,
• dbá o efektívne využitie pohonných hmôt a vynaložených nákladov, ako aj o čistotu a poriadok jemu zverených vozidiel a priestorov,
• rešpektuje platné bezpečnostné a protipožiarne predpisy a riadi sa platnými predpismi a vnútornými pokynmi organizácie,
• zúčastňuje sa povinného školenia a preskúšania vodičov z povolania.

Ostatné činnosti:
• zodpovednosť za uskladnenie, ošetrovanie, údržbu, úplnosť, používanie, opravy skladovaného majetku, za jeho evidenciu a výdaj;
• vykonávanie účtovníckych prác vo všetkých komoditných skupinách;
• zabezpečovanie čistoty a údržby areálu zariadenia;
• zabezpečuje plnenie ďalších úloh uložených vedúcim zamestnancom.

Špecifické požiadavky na výkon práce:
• ovládanie práce s počítačom - MS Office;
• vodičský preukaz skupiny "C", oprávnenie na vedenie služobného vozidla;
• dohoda o hmotnej zodpovednosti.

Lokalita: Bratislava

Ponúkaný plat: 651,50 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1644057/skladnik-vodic

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

07.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0