Zamestnanie: Manažér implementácie odborných aktivít

« späť na zoznam inzerátov 399,50 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Počas celého projektu zabezpečuje činnosti súvisiace s administratívnym spracovaním projektu, komunikuje, manažuje a pripravuje podklady k jednotlivým podaktivitám projektu.
V rámci podaktivity Monitoring a hodnotenie pripravenosti zapojených zariadení sociálnych služieb zabezpečuje riadenie práce jednotlivých hodnotiacich tímov, administratívne spracováva podklady danej podaktivity a technicky zabezpečuje činnosti hodnotiacich tímov.
V rámci podaktivity Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb v oblasti manažmentu a riadenia prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť komunikuje so zariadeniami sociálnych služieb a riadiacim tímom projektu, vykonáva technicko administratívne činnosti, súvisiace s predmetnou podaktivitou. Tieto činnosti bude zabezpečovať pri jednotlivých turnusoch s ohľadom na regióny a počet zariadení sociálnych služieb.

Lokalita:

Ponúkaný plat: 399,50 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1642995/manazer-implementacie-odbornych-aktivit

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

05.11.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0