Zamestnanie: Pracovník OTK, metrológ

« späť na zoznam inzerátov 624 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- Komplexná zodpovednosť za vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu,
- zodpovednosť za triedenie, správne uloženie a archiváciu dokumentov kvality (v písomnej forme a aj v PC),
- zodpovednosť za vedenie evidencie a protokolárne odovzdanie a prijatie (vrátenie) meracích prístrojov a pomôcok výrobným pracovníkom,
- zodpovednosť za to, že vydané meradlá spĺňajú požadované parametre (nie sú poškodené, vyhovujú presnosťou, majú platnú kalibráciu atď.),
- zodpovednosť za kontrolu vrátených meradiel a meracích pomôcok výrobným pracovníkom (meradlá musia byť vrátené čisté a nepoškodené),
- kontrola práce výrobných pracovníkov v oblasti kontroly (zhoda vyrábaných výrobkov s predpísanou dokumentáciou, dodržiavanie predpísaných postupov, správne a úplné vedenie výrobnej a kontrolnej dokumentácie),
- zodpovednosť za riešenie zmätkov a reklamácií spolu s prijatím potrebných opatrení pre dodržanie stanovených limitov v týchto oblastiach,
- zodpovednosť za správne uloženie a archiváciu dát týkajúcich sa jeho činnosti,
- zodpovednosť za dodržiavanie BOZP, PO a iných predpisov na pracovisku.
Výhody:
1. Motivačné odmeny:
- za dochádzku + 100 € mesačne+ 10 € na starostlivosť o zverené pracovné prostriedky,
- za zmennosť + 80 € mesačne,
za odpracované roky 200 € - 600 € ročne (podľa odpracovaných rokov).

2. Prémie podľa dohody do výšky 100% základnej zložky mzdy.

3. Ponúkame náborový príspevok podľa vedomostí a schopností pracovníkov do výšky 500 €.

4. Poskytujeme príspevok na dopravu alebo ubytovanie podľa vzájomnej dohody.

Lokalita: Banská Bystrica

Ponúkaný plat: 624 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1577527/pracovnik-otk-metrolog

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

12.11.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0