Zamestnanie: Majster výroby (plnenie a balenie)

« späť na zoznam inzerátov 1200 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
•Budovať a viesť zverený tím a manažovať jeho výkon prostredníctvom koučingu, merania výkonu, spätnej väzby a analýzy tréningových potrieb so zameraním na rozvoj odborných znalostí a tímovej spolupráce s cieľom maximalizovať motivovanosť a angažovanosť
•Vybudovať a zaktivizovať tím operátorov prvého kontaktu, s cieľom kontinuálne poskytovať osobe na konci nášho dodávateľského reťazca vynikajúcu bezpečnosť, kvalitu, služby a hodnotu
•Rola má priamy vplyv na stratégiu GMS dosahovať tri nuly: nula nehôd, nula chýb a nulový odpad
•Zabezpečiť, aby bola obchodná stratégia poskytovaná prostredníctvom zaangažovaného, motivovaného a schopného tímu zamestnancov
•Priraďovať ľudí k výrobným linkám na základe ich vedomostí a skúseností
•Stanovovať podmienky na dosahovanie cieľa a riadiť sa podľa nich s cieľom dosiahnuť zlepšenie výkonnosti a uspokojiť budúce obchodné potreby
•Zaviesť proces riadenia výkonnosti v danej oblasti, za použitia presných a včasných údajov
•Identifikovať a riešiť problém zahŕňajúci zamestnancov v reálnom čase. Zahŕňa spustenie procesu GSK riešenia problémov so zamestnancami a potrebné podporné funkcie
•Analyzovať súčasný stav a "TOP 3 problémy" identifikované v súlade s cieľovými podmienkami / opatreniami podľa kritérií “Lead and lag”
•Byť výrazne viditeľný počas zmeny, kedy existuje väčšie riziko problémov, napr. čistenie liniek, zmeny liniek a poskytovanie usmernení a riešenie prípadných vzniknutých problémov
•Zabezpečovať súlad a poskytovať údaje na nadväzujúce mítingy v danej oblasti a na závode sledovať výsledné opatrenia v čase
•Zabezpečovať, aby sa po bezpečnostnej, kvalitatívnej alebo výkonnostnej odchýlke/probléme daná oblasť vrátila na štandardnú úroveň riadeným spôsobom
•Prijať a dodržiavať “Leader Standard Work” a uplatňovať štandardy práce (“Standard Work”) pre zamestnanecké role v danej oblasti
•Viesť a koučovať tímy na zmenách s cieľom zabezpečiť dodržiavanie noriem pre bezpečnosť, kvalitu, súlad a výstup
•Riadiť ostatné oddelenia z hľadiska kritických rozhodnutí alebo príležitostí (v prípade, že nie je prítomný žiadny iný vedúci / manažér; hlavne počas nočných zmien a víkendov)
•V prípade nepriaznivých udalostí prevziať zodpovednosť (napr. zranenia, mimoriadne udalosti) vo vzťahu k ostatným oddeleniam
Výhody:
- Motivujúci ročný bonus
- 2 x ročne doplnkové mzdové plnenie - 13. a 14. plat (pri splnení stanovených cieľov)
- príplatky za zmeny
- 2 x ročne Príspevok na relax vo výške prislúchajúcej danej pozícii
- Príspevok na dopravu
- Príspevok na presťahovanie sa do okresu Levice (1500€), pri zmene trvalého alebo prechodného pobytu
- Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie alebo životné poistenie
- Mimoriadne voľno pri dôležitých životných udalostiach nad rámec zákona (napr. vlastná svadba zamestnanca - 2 dni platené voľno)
- Po 2 rokoch zotrvania vo firme príspevok na rekreáciu
- Stravovanie v priestoroch závodu (zamestnanec si dopláca 0.66€)
- Pitný režim zdarma (voda, čaj a rôzne druhy kávy)
- Program preventívnej zdravotnej starostlivosti - očkovanie detí aj dospelých, preventívne prehliadky zamerané napr. na srdcovocievne ochorenia, diabetes, odvykanie od fajčenia, kontrolné vyšetrenia na rakovinu a štandardné preventívne vyšetrenia
- 4 x do roka balíček zubných pást z nášho portfólia ZDARMA

Lokalita: Levice

Ponúkaný plat: 1200 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1607361/majster-vyroby-plnenie-a-balenie-

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

18.12.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0