Zamestnanie: Technický projektový manažér

« späť na zoznam inzerátov 1500 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Vysokoenergetický technický projektový manažér

Prehľad
Sme rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť zaoberajúca sa elektronickým obchodom, ktorá riadi tucty internetových obchodov a v súčasnosti hľadá vysoko motivovaného a energizovaného technického projektového manažéra, ktorý sa k nášmu tímu pripojí na čiastočný úväzok, ktorý sa postupom času stane pracovnou pozíciou na plný úväzok.

Naša spoločnosť vyvíja riešenia elektronického obchodu, ako je systém riadenia viacerých obchodov, vývoj aplikácií Shopify a služby reportovania BI.

Váš hlavný dôraz sa bude klásť na technické (vývojové) projekty a úlohy, preto sú nevyhnutné aspoň určité skúsenosti s programovaním.

Na jednej strane budete v úzkom kontakte s CTO a na druhej strane vývojármi na voľnej nohe a budete zodpovední aj za počiatočné fázy náboru nových vývojárov.

Zodpovednosti
- Správa vývojových projektov (vytváranie špecifikácií, wireframes atď.)
- Buďte v úzkom kontakte s CTO a vývojármi, aby ste zaistili, že projekty a úlohy budú doručené včas, v rámci rozsahu a v rámci rozpočtu.
- Spravujte nábor zamestnancov (predbežná kontrola, pohovory, vyjednávanie termínov a výberový proces)
- Vypracovať podrobný plán projektu na sledovanie pokroku

Požiadavky a zručnosti
- Vynikajúce písomné a ústne komunikačné zručnosti
- Vysoká energia so silným postojom
- Vynikajúce schopnosti aktívneho počúvania, vyjednávania a prezentácie
- Výhoda - skúsenosti s programovaním / kódovaním
- Skúsenosti s náborom a personalistikou
- Orientovaný na ľudí a zameraný na výsledky
- Pevné organizačné zručnosti vrátane pozornosti k detailom a viacúčelovým zručnostiam
- Osvedčené pracovné skúsenosti ako projektový manažér v sektore informačných technológií
- Spoľahlivé technické zázemie s porozumením alebo praktickými skúsenosťami s vývojom softvéru a webových technológií

Otázky na predbežnú kontrolu
- Prečo si myslíte, že v tejto práci budete úžasní (jednou vetou)?
- Prosím opíšte svoje skúsenosti s náborom
- Opíšte svoje skúsenosti s technickým riadením projektu
- Opíšte svoju skúsenosť s QA (prípadne)
- Máte skúsenosti s programovaním? Aká je najzložitejšia vec / aplikácia, ktorú ste vyvinuli?
____________________________________________________________
High Energy Technical Project Manager
Overview
We are a rapidly growing eCommerce solution company who manages dozens of online stores and currently looking for a highly motivated and energized technical project manager to join our team on a part-time basis, which will over time become a full-time position.
Our company develops eCommerce solutions such as multi-store management system, Shopify applications development, and BI reporting services.
Your main focus will be on technical (development) projects and tasks, therefore at least some experience with programming is essential.
You will be in close contact with the CTO on one end, and freelancers developers on the other end, and will also be responsible for the initial recruitment stages of new developers.
Responsibilities
Manage development projects (create specifications, wireframes, etc)
Be in close contact with CTO and developers to ensure projects and tasks are delivered on time, within scope and within budget
Manage recruitments (pre-screening, interviews, terms negotiation and selection process)
Develop a detailed project plan to track progress
Requirements & Skills
Excellent written and verbal communication skills
High energy with a strong get-things-done attitude
Excellent active listening, negotiation and presentation skills
Advantage - programming/coding experience
Experience in recruitment and HR
People oriented and results driven
Solid organizational skills including attention to detail and multi-tasking skills
Proven working experience as a project manager in the information technology sector
Solid technical background, with understanding or hands-on experience in software development and web technologies

Lokalita: Dunajská Streda

Ponúkaný plat: 1500 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1610441/technicky-projektovy-manazer

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

01.10.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0