Zamestnanie: Accountant Clerk

« späť na zoznam inzerátov 1100 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Všeobecné /General:
• Denné spracovávanie finančných dát/ Daily processing of financial data
• Rekonsiliácia účtov/ Reconcile accounts
• Dodržiavanie JCI procedure/ Adherence to JCI procedures
Intercompany:
• Procesovanie IC3 foriem/ Process IC3 forms
• Rekonsiliácia vnútropodnikových súvah/ Reconcile Intercompany balances
Cash & Bank:
• Zakladanie a rekonsiliácia denných bankových výpisov/ Book and reconcile daily bank statements

Účty dodávateľov/ Accounts Payable
• Procesovanie došlých faktúr/ Process incoming invoices
• Príprava a procesovanie manuálnych platieb/ Prepare and process manual payments
Pohľadávky/ Accounts Receivable
• Spravovanie cien v SAP-e pre všetkých zákazníkov a továrne (ceny zadáva CBU)/ Maintain prices in SAP for all customers and plants (prices received from CBU)
• Príprava retro billing (s CBU) vzhľadom na zmenu cien/ Prepare retro billing (with CBU)based on price changes
• Analýza cenových diskrepancií/ Analyze price discrepancies
• Analýza množstva diskrepancií (medzi dodávkou a platbami) a informovanie továrne/ Analyze quantity discrepancies (between shipments and payments) and inform plants
• Správa zákazníckych master data (meno zákazníka, adresa doručenia a faktúrovania, podmienky platby) a predajné príkazy (ceny) v SAP-e pre všetkých zákazníkov/ Maintain customer master data (Customer name, Ship to and bill to addresses, payments terms) and sales orders (prices) in SAP for all customers

Fixný majetok /Fixed Assets
• Nahrávanie nových aktív/ Record new assets
• Procesovanie asset disposals/ Process asset disposals
• Mesačné účtovanie amortizácie a reconsiliácie aktív, registrácia do hlavnej knihy/ Monthly accounting of amortization and reconciliation of the asset register with the general ledger

Tooling:
Účtovanie nástrojov 526/ Perform accounting for tooling ledger 526

Lokalita: Bratislava

Ponúkaný plat: 1100 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1595226/accountant-clerk

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

27.09.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0