Aj vzťah majiteľa bytu a jeho nájomcu môže byť založený na rešpektovaní, no vždy je lepšie si veci ozrejmiť hneď na začiatku. Nájomca sa ani nemôže čudovať, že mu majiteľ bytu môže nejaké veci výslovne zakázať. Áno, môže. Má na to slobodné právo. On je ten čo byt vlastní, on je ten, ktorý ho bude vlastniť aj po odchode nájomcu. 

Čo teda môže majiteľ bytu zmluvne nájomcovi zakázať?

Fajčenie

S tým, že ste fajčiar sa nemusíte vôbec priznať, no už vtedy začínate s majiteľom budovať zlý vzťah založený na klamstve. Majiteľ má totiž právo robiť aj náhodné prehliadky bytu, tým pádom veľmi ľahko zistí, že fajčíte, a to nemusíte fajčiť priamo v byte.

pixabay.com

V prípade, že je v zmluve teda upravený zákaz fajčiť, nájomca je povinný tento zákaz rešpektovať a dodržiavať.

Zvieratá

Hoci starať o nejaké zvieratko je veľmi milé a šľachetné, nie každý majiteľ povolí chov vo svojom byte. Za zvieratko sa nedá 100% zaručiť, že nepoškriabe stenu, neohryzie nábytok, iba, ak by to boli rybičky, ale aj v tom prípade hrozí riziko rozbitia akvária a poškodenie podlahy. 

Ak opäť zatajíte, že s vami v byte bude nejaké zvieratko, prenajímateľ môže od nájomcu požadovať náhradu škody, ktorú domáce zvieratá v byte spôsobili.

Návštevy

Toto je hádam ta najzložitejšia vec na dokázanie. Avšak da sa to. Stačí sa spýtať susedov. Tí majú oči a uši všade. Úplný zákaz návštev neprichádza do úvahy, to by majiteľ obmedzil slobodu nájomcu. Dokonca môže aj prijať návštevu, ktorá fajčí, či dokonca príde so zvieratkom. 

V nájomnej zmluve však možno zakázať prenocovanie iných osôb v byte.

Vlastné spotrebiče a úpravy

Ak si myslíte, že si do prenajatého bytu donesiete vlastnú práčku, alebo vysávač, tak vedzte, že to zrejme nebude možné. Pri takýchto spotrebičoch, ktoré by mohli obťažovať zvukmi ostatných, môže dôjsť k zákazu. Rovnako vám majiteľ môže zakázať spotrebiče s vysokým odberom energie, aj keď v konečnom dôsledku by zvýšené náklady nájomca zaplatil. 

Drobné opravy a náklady spojené s bežnou údržbou bytu znáša v plnom rozsahu nájomca. Hodnota takýchto opráv by podľa zákona nemala prekročiť sumu 6,64 eura, ak sa prenajímateľ s nájomcom nedohodnú v zmluve inak.

Často sa ale stáva, že opravy presahujú túto minisumu, preto je potrebné všetko konzultovať s majiteľom a nepúšťať sa do opráv samostatne. 

Zdroj: trend.sk


Súvisiace inzeráty

Byty